Author Archives: admin

Điều khoản sử dụng website

THỎA THUẬN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH  Thỏa Thuận Đăng Ký và Sử Dụng Tài Khoản trên website fpt.vn (sau đây viết tắt là “Thỏa Thuận”) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Công ty cổ phần viễn thông FPT (sau đây viết tắt là “FPT”) với người sử dụng […]

Call Now Button0965.479.639